Follow Us: social media media social twiter social media QR Kod social media Language: Other Languages Text Size:
A+ A A-
Color: green red blue

HEADER JPNJ EN 180816

×

Warning

Copy failed.

Copy failed.

Copy failed.

Copy failed.

Copy failed.

Copy failed.

Copy failed.

Copy failed.

Copy failed.

Copy failed.Tender Notice 69/2014

There are no translations available.

LogoPerhutanan

JABATAN PERHUTANAN NEGERI
JOHOR DARUL TA’ZIM

KENYATAAN SEBUTHARGA

1. Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor Bumiputra yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan Jabatan Perhutanan Negeri Johor dan masih layak serta dibenarkan untuk memasuki tawaran pada masa ini bagi melaksanakan dan menyiapkan kerja-kerja seperti berikut:

 

Nombor Tawaran Tajuk Projek Kelayakan
PPNJ 69/2014(IP)KH/18 Cadangan kerja- kerja membina taking air, mengubahsuai pintu gerbang, membina laluan OKU dan kerja-kerja yang berkaitan di Hutan Lipur Gunung Belumut, Kluang, Johor.

G1
BE24
CE21
CE32

 

2. Setiap kontraktor yang ingin memasuki tawaran ini diwajibkan menghadiri taklimat dan lawatan tapak yang akan diadakan seperti berikut:

 

No. Tawaran Tempat Tarikh Masa
PPNJ 69/2014(IP)KH/18 Pejabat Hutan Lipur Gunung Belumut, Kluang, Johor.

29 September 2014/
10.00 pagi

 

3. Buku Dokumen Sebutharga akan dijual di Unit Hasil Jabatan Perhutanan Negeri Johor, Nusajaya dengan harga sebanyak RM 40.00 senaskah untuk setiap sebutharga dan hendaklah dibayar di dalam bentuk Wang Pos Malaysia atau Draf Bank berpalang di atas nama “PENGARAH PERHUTANAN NEGERI JOHOR DARUL TA’ZIM”. Bayaran secara Wang Tunai akan diterima.

4.  Kontraktor yang ingin membeli Buku Dokumen Sebutharga dikehendaki membawa SIJIL PENDAFTARAN (asal) dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan SIJIL PENDAFTARAN (asal) dengan Jabatan Perhutanan Negeri Johor. Wakil kontraktor yang menghadiri lawatan tapak hendaklah membawa Surat Lantikan Wakil daripada kontraktor yang asal dan salinan sijil berkaitan.

5.  Borang Tawaran Sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri serta ditulis NOMBOR SEBUTHARGA di sudut sebelah kiri bahagian atas sampul surat tersebut dan hendaklah dimasukkan ke dalam peti sebutharga yang disediakan di Jabatan Perhutanan Negeri Johor, (Unit Hasil),Tingkat 2, Bangunan Dato’ Mohamad Munsyi, 79660 NUSAJAYA.

6.  Tarikh tutup bagi sebutharga ini ialah pada jam 12.00 tengah hari, 07 Oktober 2014. Pihak Jabatan tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau sebarang tawaran.


PENGARAH PERHUTANAN NEGERI
JOHOR DARUL TA’ZIM.
Tarikh : 15 September 2014.

 
Disclaimer  |  Security Policy  |  Privacy Policy  |  Sitemap  |  FAQ  |  User Helps  |  Poll
 Copyright Reserved (c) 2016 Johor State Forestry Department (JSFD)
Level 2, Bangunan Dato' Mohamad Ibrahim Munsyi, 79660 Nusajaya, Johor Darul Takzim.
Tel: 07-266 7433   Fax: 07-266 1288   Email: webjpnjohor[at]forestry[dot]gov[dot]my
Best viewed using popular browsers with 1280 x 800 pixels in resolutions.
 Last Update:
14/11/2019
   Visitor Counter:

136515